MEDIA & PAPER CUTTING

Nan Yang Siang Pau - 21 June 2019

China Press - 21 June 2019

Berita Harian - 27 July 2018

Berita Harian - 27 July 2018

New Straits Times - 27 July 2018

New Straits Times - 27 July 2018